počet produktov: 0
cena: 0,00 €
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz

 

Všetky naše výrobky sú testované a bežne používané vo spolupracujúcich školách. Výrobky boli navrhnuté a vybrané aktívnymi učiteľmi, ktorí ich tiež každodenne používajú.


Výhodné ceny

Sme priamy výrobca resp. dovozca ponúkaných výrobkov a preto ich môžeme ponúknuť za výhodné ceny.

Dočasne pozastavujeme možnosť platby na dobierku

17.3.2020 V súlade s dopravcami by sme radi znížili riziko možného prenosu infekcie. Z toho dôvodu sme sa rozhodli dočasne pozastaviť možnosť platby dobierkou. Namiesto nej odporúčame využiť platbu prevodom z účtu (vopred). Ďakujeme za pochopenie.

ZASIELKOVNA.SK 

31.10.2018 Novo ponúkame dopravu zásielok na odberné miesta v sieti zasielkovna.sk s cenou od 3 € pre zásilky do 5kg.

NOVINKA: Zaujímavé pomôcky pre slovenčinu

26.10.2018 Pre zaujímavejšiu výučbu slovenčiny novo ponúkame počítadlo s gramatickými kategóriami podstatných mien a hádzacie kocky osoba / číslo.. 

NOVINKA: Kocky drevené farebné 

12.10.2018 V ponuke máme novo aj drevené farebné kocky, v rovnakých farbách a počtoch, ako u existujúcich penových kociek. 

NOVINKA: Vláčiky 

22.1.2018 V spolupráci s H-MAT sme pripravili novinku - Vláčiky. Ide o sadu drevených tyčiek v dĺžkach od 1 do 10cm, reprezentujúcich prirodzené čísla. Sada obsahuje 42 tyčiek v látkovom vrecúšku.

NOVINKA: 10stenné kocky

12.10.2017 Okrem nedávno zaradených kociek s operátormi novo ponúkame aj sadu 10stenných hracích "kociek" (jednotky, desiatky, stovky, tisíce). 

NOVINKA: Mazacie tabuľky a sada úloh pre geodosky

4.10.2017 Odporúčame novinku - mazacie tabuľky, ktoré sa ľahko udržujú čisté. U geodosiek novo nájdete aj sadu kariet s úlohami.

NOVINKA: Samolepky na lavici - krokovací pás a Schody

26.9.2017 K pásu na podlahu si môžete v rovnakom dizajne objednať aj samolepky určené na nalepenie na lavici alebo na zošit.

 

Zníženie ceny drevených kociek

6.9.2017 Uvažujete o kúpe drevených kociek? Odo dneška majú cenu zníženú na 14,9 €.

 

NOVINKA -Krokovací pás

21.8.2018 Odteraz si môžete u nás objednať Krokovací pás na podlahu..

Zníženie cien u vybraných pomôcok a materiálov

10.5.2017 Výrazne sme znížili ceny u číselných radov na lavici, žiackych šípok, drievok, kartónových kariet alebo laminovacích fólií. Ak zvažujete objednávky pre budúci školský rok, je na to pravá doba.

NOVINKY - indické násobenie

12.4.2017 Novo ponúkame možnosť objednať aj pečiatky pre indické násobenie jedno- až trojciferných čísel.

 

NOVINKA - groše

6.3.2017 Novo ponúkame pomôcku pre počítanie v Bilandu, groše. K dispozícii je sada na magnetickú tabuľu aj obojstranná sada žiacka, vždy v nádherných farbách v súlade s učebnicou

Novinky: karty SEMAFOR a I / Y

22.2.2017 Potrebujete si overiť, či deti rozumia preberanej látke, aká je nálada v triede, alebo rýchlo zopakovať písanie i / y? S našimi novinkami, Kartami SEMAFOR a Kartami i / y to ľahko a rýchlo zvládnete.

 

Novinka - sociálne zručnosti

15.2.2017​ Vzhľadom k veľkému záujmu na konferencii v Bratislave sme do našej ponuky pridali koncept pre zlepšenie sociálnych zručností detí - viď sekcia Žabčo kamčo.

 

NOVINKY - hodiny a čas

22.9.2016 Novo ponúkame možnosť objednať aj pomôcky pre výučbu hodín. Ponúkame pekné hodiny tak v malom žiackom, tak veľkom demonštračnom prevedení. Okrem toho máme aj domino vhodné pre precvičovanie.

Novinka - drievka a sada skladacích súčtových tojúholníkov.

29.8.2016 Od dnešného dňa si u nás môžete objednať drievka - sadu pre žiakov a sadu na magnetickú tabuľu - a tiež nový variant pomôcky pre prácu so súčtovými trojuholníkmi. Táto pomôcka vznikla v spolupráci s H-MAT o.p.s. a pomôže vám tak pri výučbe základov práce so súčtovým trojuholníkmi, tak pri riešení zložitejších úloh.

Doprava zadarmo pre objednávky nad 100€

16.5.2016 Od dnešného dňa neúčtujeme dopravu u objednávok, ktorých hodnota prekročí 100 . Ak si objednáte za menšiu sumu, môžete tiež počítať s výhodnou cenou - doprava vás bude stáť len 5.

Novinka - veľké hracie kocky (16cm).

21.4.2016 Od dnešného dňa si u nás môžete objednať sadu dvoch veľkých kociek (červenú a modrú) o hrane 16cm. Kocky sú z mäkkej penovej hmoty a majú zaoblené rohy, aby sa dobre kotúľali a bol zaručený prvok náhody.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti (dále též „Oznámení“) společnosti didactive.sk s.r.o., IČ: 50201069, sídlem Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, zapsaná v obch. registru Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 109585/B, kontaktní též na osobniudaje@didactive.sk (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu didactive.sk (dále též „Web“), jehož je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

  2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

  3. Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje společnosti GEIS Parcel CZ s.r.o., aby Vám mohla objednávku doručit. Pro zajištění komunikace používáme systémy společnosti Google (e-mail, google disk) a v jejich rámci mohou být data z technických důvodů umístěna i na serverech společnosti google umístěných mimo EU. I v takovém případě ale je zajištěna ochrana dat v souladu s GDPR. Kromě tohoto případu Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.

  4. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen. Ve výjimečných případech (například u projektů, na které jsou použity dotační fondy EU) je lhůta archivace údajů prodloužena až na 20 let tak, abychom naplnili právní a smluvní podmínky v konkrétním případě.

  5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: osobniudaje@didactive.sk . Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úradu na ochranu osobních údajov www.dataprotection.gov.sk či uplatit svá práva u soudu.

  6. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.